چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 February, 2019


شرکت ریز پردازان آینده کاشان

مجری پروژه های مخابراتی

۰۳۶۱-۴۴۷۱۶۶۶
کاشان - خیابان مفتح
کاشان / مخابرات
  90/2/24    B181434     2268  

مشاوره نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی
فیبر نوری
شبکه های بیسیم
تلفن های داخلی ( سانترال )