چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 September, 2018


شرکت ریز پردازان آینده کاشان

مجری پروژه های مخابراتی

۰۳۶۱-۴۴۷۱۶۶۶
کاشان - خیابان مفتح
کاشان / مخابرات
  90/2/24    B181434     2247  

مشاوره نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی
فیبر نوری
شبکه های بیسیم
تلفن های داخلی ( سانترال )