سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 20 November, 2018


مجتمع آموزشي سميه

آموزشهاي فني و حرفه اي

somaye-edu.com
۰۸۷۱-۳۲۴۱۷۹۷
۰۸۷۱-۳۲۸۱۹۸۱
سنندج - خيابان فردوسي - كوچه نگارخانه ارشاد - مجتمع آموزشي سميه
سنندج / آموزش فنی - حرفه ای
  90/2/29    B181489     2268  

كامپيوتر
حسابداري
مديريت خانواده
هنر هاي تزئيني
خياطي
كارآفريني