پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


نشریه سرامیک و ساختمان

نشریه تخصصی صنایع کاشی، سرامیک و ساختمان

ceramic-sakhteman.com
۸۸۸۸۴۱۱۸
۸۸۸۸۴۱۱۸
تهران - خ توانیر - ک هومان - پ ۲ - طبقه همکف
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  90/2/30    B181493     3151  

نشرشریه تخصصی صنایع کاشی، سرامیک و ساختمان به صورت فصلنامه منتشر می شود. این نشریه تخصصی پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه می باشد و بسیاری از اطلاعات مورد نیاز صنعتگران این بخش را تامین می نماید.
تلفن تماس 88884118
www.ceramic-sakhteman.com
E-mail: info@ceramic-sakhteman.com