سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


شرکت مهندسی ژرف کار جم_دفتر اراک( علی عافیت طلب)

اجرای صنعتی ، تهیه صورتمجالس ، تهیه صورت وضعیت و تعدیل ، نقشه برداری ، و سایر عملیات اجرایی ساختمانی

۰۸۶۱۳۶۸۶۵۷۰
۰۸۶۱۴۴۵۶۰۲۲
اراک ، شهرک الهیه ، مجتمع مسکونی پرستو ، بلوک ۲ واحد یک
اراک / مهندسین و امور مهندسی
  90/3/26    B181768     8506  

این شرکت پیمانکاری در شهراراک در حال اجرای عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب اراک می باشد که یکی از پروژه های عمرانی پراهمیت در استان مرکزی است...