دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018


دكتر سعادت الله روحاني

هيپنوتيزم درماني و درمان دارويي و غير دارويي افسردگي و اضطراب - سردرد و بي خوابي

drrohani.blogfa.com
۰۵۱۱-۶۰۶۰۸۶۹
۰۵۱۱-۶۰۶۰۸۶۹
مشهد - وكيل آباد ۲۱ - سيد رضي ۲۱ - پلاك ۱/۲۳۰
مشهد / پزشکان و سایر کادر درمان
  90/4/29    B182015     14865