شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


مرکزآموزش علوم دریانوردی

کلیه سمت های دریانوردی

hadydarya.com
۵۵۵۰۷۰۸
۵۵۵۴۷۰۸
بندرعباس-بلوارپاسداران-سه راه هتل هما - پلاک۴۳
بندرعباس / آموزش فنی - حرفه ای
  90/4/30    B182018     2125  

آموزش علوم دریانوردی