سه شنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۷ / 19 March, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شركت حمل و نقل مصور بار بندر

حمل كليه محمولات سبك و سنگين از بندر عباس به تمام نقاظ كشور
داراي پايانه اختصاصي « سوله جهت نگهداري كالا ها«استريپ كانتينر وحمل شهري
   
   0761 5560091 5560092 5560098 5560099
  بندرعباس - بلوارپاسداران چهار 22 بهمن ساختمان آريا ظ 4 واحد 16