دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


شرکت آذر روان ساز

پالایش و تولید روغن پایه و روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

azarravansaz.com
۰۴۴۱۴۳۴۴۴۱۴
۰۴۴۱۴۳۴۴۴۱۵
پالایش و تولید روغن پایه و روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی
ارومیه / نفت و پتروشیمی
  90/9/19    B182777     5330  

نام تجاری : پترونول PETRONOL - ماسلا MASLA
09171393703