پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 16 August, 2018


مشتاق خدمات محسن (سهامي عام)

خدمات نظافت و تعميرات و نگهباني و ... ادارات ، مجتمع هاي تحاري و مسكوني و منازل

۰۹۱۱۲۱۲۳۲۴۷
قائمشهر - ظرافت - كوي معرفت
ساری / سایر خدمات و فعالیت های مرتبط
  91/1/27    B183477     2024  

اين شركت خوش نام با مجوز اداره كار و امور اجتماعي استان مازندران در خدمت هم استانيهاي عزيز ميباشد