یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


مشتاق خدمات محسن (سهامي عام)

خدمات نظافت و تعميرات و نگهباني و ... ادارات ، مجتمع هاي تحاري و مسكوني و منازل

۰۹۱۱۲۱۲۳۲۴۷
قائمشهر - ظرافت - كوي معرفت
ساری / سایر خدمات و فعالیت های مرتبط
  91/1/27    B183477     2042  

اين شركت خوش نام با مجوز اداره كار و امور اجتماعي استان مازندران در خدمت هم استانيهاي عزيز ميباشد
ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…
09171393703