دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


ارتباطات پوران پرتو

فروش ونصب کلیه تجهیزات مخابراتی شامل فیبرنوری -سویچ-مودم -سانترال

۲۱ ۵۵۱۴۴۹۰۲
۲۱ ۵۵۱۴۴۹۰۲
خ کمیل ک میرزایی پ۳
تهران / مخابرات
  91/5/6    B183993     1796