یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


فروشگاه ابراهیم زاد-محرمی

عرضه کننده ی انواع پارچه های شمعی

۰۴۱۱۵۲۵۴۹۵۶
۰۴۱۱۵۲۴۴۸۲۹
تبریز-بازاربزرگ-سرای میرزامحمد-پلاک ۴۰
تبریز / پارچه
  91/7/4    B184254     5413  

فروشگاه ابراهیم زاد-محرمی
عرضه کننده ی انواع پارچه های شمعی
پارچه ی لباسهای شهرداری،لباس کاری،آنش نشانی و کارخانجات صنعتی