شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Saturday, 21 April, 2018


موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران

نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست

http://t-keramat.ir
۵۶۵۲۶۵۵۹
۵۵۰۰۴۵۹۵
تهران: میدان بهمن بزرگراه تندگویان خروجی پل شهید لطیفی میدان بهمنیار خیابان بهمنیاربعد از بیمارستان مفرح پلاک ۸۴
تهران / سایر تشکل ها
  91/9/3    B184537     3238  

برای اشنائی بیشتر با خدمات به ادرس سایت موسسه www.t-keramat.ir مراجعه شود