دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018


گروه مهندسین ناموران

فروش رادیو و محصولات رادیویی

psnit.com
۰۵۱۱-۸۵۳۷۶۰۰-۸۵۵۴۷۶۸
۰۵۱۱۸۵۵۴۷۶۹
مشهد- چهار راه لشکر مجتمع اعلاء الدین شرق طبقه اول واحد ۵۵
مشهد / مخابرات
  91/9/28    B184682     1292  

نماینده شرق کشور محصولات رادیویی شرکت Netronics کانادا -, NetAxis , NetStream5x200 , NetAstra ,NetStream 5802
NetLink Multi Point : Frequency Band: 5.8 Ghz,Total effective :120 Mbps ,Maximum cell radius:30 Km
NetPoint Pro G2 : 500 mWatt,17 dBi total capacity of 54 Mbps,Connects laptops up to 1200 meters (free space) and outdoor WiFi CPEs up to 20 km
NetFortis : Smart, Secure, and Reliable Point-to- Multi-Point Radio ( SCADA ) ,12.5 kH
, z, 25 kHz channel sizes ,VHF / UHF licensed bands
فروش انواع رادیوهای Proxim , و فروش و اجرای انواع لینک های بی سیم