سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


شرکت صحت سنج سپاهان

بازرسی فنی جرثقیل ، لیفتراک

s3co.ir
۰۳۳۴-۲۲۲۴۳۸۳
۰۳۳۴-۲۲۲۴۳۸۴
اصفهان زرین شهر چهار راه مسجد اعظم مجتمع الغدیر واحد ۳۰۴
اصفهان / حمل و نقل - سفر
  91/10/16    B184811     3650  

بازرسی فنی جرثقیل ، لیفتراک
آموزش جرثقیل و لیفتراک (ایمنی و اپراتوری)
بازسازی بوم انواع جرثقیل (اعم از بوم های شبکه ای و هیدرولیکی) بر اساس استاندارد
http://www.s3co.ir
09171393703