سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 25 September, 2018


مهندس مهدی دریانی

طراح و ناظر تاسیسات مکانیکی

۰۹۱۲۳۷۰۱۱۰۳
شرکت سامان طرح صدرا
زنجان / مهندسین و امور مهندسی
  92/1/17    B185349     2931  

کارشناس عالی مکانیک
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
مدرس دانشگاه