سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018


شرکت مل نقل بهنام دوزدوزان

قبول وحمل کالا به تمام نقاط کشور

behnamcoduzduzan.blogfa.com
۰۴۳۲۷۲۲۲۳۷۷-۰۴۳۲۷۲۲۲۳۸۸
۰۴۳۲۷۲۲۲۳۸۷
آذربایجانشرقی شهرستان سراب شهر دوزدوزان جاده سراب بستان آباد
تبریز / حمل و نقل - سفر
  92/5/10    B185976     941  

کالاهای تجاری .صنعتی .معدنی دامی وکشاورزی ولوازم اداری واثاثیه منزل