دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


شرکت مل نقل بهنام دوزدوزان

قبول وحمل کالا به تمام نقاط کشور

behnamcoduzduzan.blogfa.com
۰۴۳۲۷۲۲۲۳۷۷-۰۴۳۲۷۲۲۲۳۸۸
۰۴۳۲۷۲۲۲۳۸۷
آذربایجانشرقی شهرستان سراب شهر دوزدوزان جاده سراب بستان آباد
تبریز / حمل و نقل - سفر
  92/5/10    B185976     945  

کالاهای تجاری .صنعتی .معدنی دامی وکشاورزی ولوازم اداری واثاثیه منزل