یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 9 December, 2018


شرکت ارکان پویش تدبیر- مهندس محمدزاده

انجام مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

۰۹۱۴۳۴۸۰۷۸۳
ارومیه - خیابان ارتش- کوی ۷- پلاک ۳۴
ارومیه / مهندسین و امور مهندسی
  92/5/19    B186034     1675  

انجام مطالعات ژئوتکنیک و تهیه گزارشات مکانیک خاک و پی-انجام مطالعات تعیین سرعت امواج بصورت درون چاهی (دان هول)- اجرای پروژه های خاکبرداری مهار شده بطرق نیلینگ ، انکورینگ