پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ / Thursday, 17 January, 2019


نور ارتباط

تهیه و توزیع انواع تجهیزات مخابراتی

۰۲۱ ۳۳۹۳۲۱۸۸
۰۲۱ ۳۳۹۲۹۴۳۷
لاله زار جنوبی پاساژ ۱۱۰ طبقه همکف پلاک ۲۳
تهران / مخابرات
  92/6/22    B186195     614  

کابلهای مخابراتی
کانکتور
مفصل
ترمینال
09171393703