جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ / Friday, 16 November, 2018


نور ارتباط

تهیه و توزیع انواع تجهیزات مخابراتی

۰۲۱ ۳۳۹۳۲۱۸۸
۰۲۱ ۳۳۹۲۹۴۳۷
لاله زار جنوبی پاساژ ۱۱۰ طبقه همکف پلاک ۲۳
تهران / مخابرات
  92/6/22    B186195     610  

کابلهای مخابراتی
کانکتور
مفصل
ترمینال