چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


رویای انرژی پاک

مشاوره خرید و تامین تجهیزات مرتبط با پیل سوختی و هیدروژن

cleanenergydream.com
۰۲۱-۶۵۲۹۷۸۱۳
خیابان حبیب اللهی
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  93/6/17    B187791     220  

شرکت رویای انرژی پاک با استفاده از اطلاعات به روز دنیا، ارتباط با پژوهشگاه ها و دانشگاه های مربوطه مانند پژوهشگاه نیرو، مواد و انرژی، دانشگاه شریف، علم و صنعت، صنعتی نوشیروانی بابل و صنعتی اصفهان و تجربیات ارزنده نرم افزاری و سخت افزاری توانسته است تخصص لازم را در راستای فعالیت های زیر کسب نماید:
 تامین و تهیه اطلاعات به هنگام در زمینه انرژی های نو و تجدید پذیر بویژه صنعت هیدروژن و پیل سوختی
 برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با پیل سوختی و هیدروژن
 مشاوره در رابطه با انتخاب قطعات و خرید قطعات مورد نیاز برای انجام پروژه های پیل سوختی و هیدروژن.
 طراحی مهندسی، مشاوره، نظارت و انتگراسیون سیستم در زمینه پروژه های پیل سوختی و هیدروژن
 انجام پروژه های کنترلی و هیبریداسیون در زمینه انرژی مخصوصا انرژی نو
 ساخت set up برای پروژه های پیل سوختی و هیدروژن
 انجام پروژه های مدل سازی و شبیه سازی در زمینه پیل سوختی و هیدروژن
 انجام تحلیل های فنی– اقتصادی در زمینه انرژی های نو
در این راستا تعدادی از قطعات مرتبط با پیل سوختی در وب سایت شرکت معرفی گردیده اند که کاربران محترم می توانند برای پیشبرد پروژه هایشان از آنها استفاده نمایند.
e-color.ir
33547493-09121540974