چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


اکـــات ایران نرده ٬ نرده استیل ٬ حفاظ استیل ٬ حفاظ بانکی ٬ نرده شیشه

نرده نرده استیل حفاظ استیل حفاظ بانکی نرده شیشه ای

akat-co.ir
۰۹۱۲۷۱۲۰۰۸۳
تهران
تهران / پیمانکاران و مهندسین راه و ساختمان
  93/9/12    B188163     111  

گروه فنی و مهندسی اکات سازنده ٬ طراح و مجری انواع نرده آلومینیومی ٬ نرده استیل ٬ حفاظ استیل ٬ حفاظ بانکی ٬ پله استیل ٬ نرده راه پله ٬ حفاظ ٬ نرده شیشه ای
09171393703