شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


صنايع بافندگي پويان نوار

پرده عمودي توليد نوار پرده عمودي vertical blinds

pouyannavar.com
٠٣١٣٦٦٣٦٤٦٥
٠٣١٣٣٥٦٣١٦١
بلوار آينه خانه ساختمان پويان
اصفهان / پارچه
  93/10/8    B188289     513  

شركت پويان نوار توليد كننده انواع نوار پرده عمودي با بهترين كيفيت كه مورد تاييد انداره استاندارد ايران مي باشد.
www.pouyannavar.com
09122996400