سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


شرکت نوین ایلیا صنعت

فروش تجهیزات و اجراي پروژه هاي ماشین بینایی , رباتیک و اتوماسیون صنعتی

novinilya.com
۰۹۱۳۲۲۶۳۷۶۵
اصفهان
اصفهان / قطعات و تجهیزات صنعتی
  94/3/5    B188908     296  

سابقه 10 ساله طراحی و اجرای پروژه های ماشین بینایی ، رباتیک و سیستمهای مکانیزه مونتاژ در صنایع مختلف
• اطلاعات بیشتر در سایت www.novinilya.com , http://www.aparat.com/automation_forum