چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


فروشگاه ابراهیم زاد-نوروزی

پرده ترکیه-مخمل ساده-شانل طرحدار به صورت عمده

۰۴۱۳۵۲۴۷۶۲۰-۳۵۲۴۵۹۳۷
۳۵۲۴۷۶۲۰
بازار بزرگ-راسته بازار-دالان میرزامحمد-پلاک ۱
تبریز / پارچه
  94/3/24    B188977     418  

پرده ترکیه-مخمل ایرانی-مخمل-شانل-شانل ساده-شانل طرحدار