شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


راشا پترو صنعت پایدار

تولید و تامین مواد گل و سیمان حفاری

rashaco.ir
۰۲۱-۴۴۶۱۶۲۸۲
۰۲۱-۴۴۴۵۹۷۴۲
تهران پونک سردار جنگل
تهران / بازرگانی - تجاری
  94/4/14    B189082     333  

• تأمین مواد و افزایه های سیالات گل حفاری:
- عوامل کنترل کننده وزن گل حفاری: باریت، هماتیت و کربنات کلسیم
- عوامل افزاینده گرانروی: بنتونیت، PAC زانتان گام و CMC
- عوامل کنترل PH: آهک، کاستیک سودا، کربنات سدیم، بی کربنات سدیم، اسید سیتریک
- عوامل بازدارنده هرزروی: میکا، کربنات کلسیم، پوست گردو، پوست پنبه دانه، پوست صدف
- عوامل کنترل هرزروی: PAC، CMC و نشاسته حفاری
- نمک ها: کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم
- سایر افزایه ها: باکتری زداها، عوامل ضد خوردگی، عوامل ضد کف و کف زا، امولسیفایرها، روان کننده ها، عوامل کنترل کننده شیل، PHPA، HEC، آلومینیوم استئارات
• تأمین سیمان و افزایه های سیمان حفاری:
- انواع سیمان: سیمان کلاس جی، سیمان مگنست، سیمان ساختمانی
- افزایه های سیمان حفاری: عوامل کند کننده و تند کننده زمان بندش سیمان، کنترل هرزروی، دیسپرسانت و ... (میکروسیلیکا، نمک، گیلسونایت، هماتیت، اکسید آهن، کلرید کلسیم)
09171393703