پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


تاکسی سرویس شهروند

تاکسی سرویس نزدیک جنت آباد

۰۲۱۴۴۴۸۷۶۶۲
۰۲۱۴۴۴۸۷۶۰۲
جنت آباد
تهران / حمل و نقل - سفر
  95/10/9    B191877     74  

فرودگاه امام خمینی 39000 تومان
شبانه روزی
سرویسهای درون شهری وبرون شهری کیلومتری