پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 24 May, 2018


تاکسی سرویس شهروند

تاکسی سرویس نزدیک جنت آباد

۰۲۱۴۴۴۸۷۶۶۲
۰۲۱۴۴۴۸۷۶۰۲
جنت آباد
تهران / حمل و نقل - سفر
  95/10/9    B191877     52  

فرودگاه امام خمینی 39000 تومان
شبانه روزی
سرویسهای درون شهری وبرون شهری کیلومتری

تاکسی فرودگاه امام ارزان رزرو تاکسی فرودگاه…
راننده با خودرو با درآمد فوق العاده عالی
پیک موتوری فردوس ،پیک موتوری محدوده فردوس،پیک…
رزروتاکسی فرودگاه امام-تاکسی فرودگاه امام ارزان…