شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ / Saturday, 23 February, 2019


تاکسی سرویس شهروند

تاکسی سرویس نزدیک جنت آباد

۰۲۱۴۴۴۸۷۶۶۲
۰۲۱۴۴۴۸۷۶۰۲
جنت آباد
تهران / حمل و نقل - سفر
  95/10/9    B191877     78  

فرودگاه امام خمینی 39000 تومان
شبانه روزی
سرویسهای درون شهری وبرون شهری کیلومتری

دربست تاکسی سرویس نزدیک کاشانی و بلوار فردوس-تاکسی…
رزرو ون فرودگاه امام خمینی،رزرو تویوتا کمری…
پیک موتوری فردوس ،پیک موتوری محدوده فردوس،پیک…
رزروتاکسی فرودگاه امام-تاکسی فرودگاه امام ارزان…09171393703
ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…