دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 22 October, 2018


تاکسی سرویس شهروند

تاکسی سرویس نزدیک جنت آباد

۰۲۱۴۴۴۸۷۶۶۲
۰۲۱۴۴۴۸۷۶۰۲
جنت آباد
تهران / حمل و نقل - سفر
  95/10/9    B191877     68  

فرودگاه امام خمینی 39000 تومان
شبانه روزی
سرویسهای درون شهری وبرون شهری کیلومتری

دربست تاکسی سرویس نزدیک کاشانی و بلوار فردوس-تاکسی…
استخدام رزرویشن شیفت شب - رزرویشن تاکسی سرویس
رزروتاکسی فرودگاه امام-تاکسی فرودگاه امام ارزان…