شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


شرکت طیور ایرانیان برتر

شتر مرغ

tioorbartar.ir
۰۹۹۰۲۳۴۱۲۸۵-۰۹۹۰۲۳۴۱۲۸۷-۰۲۱۷۷۵۰۶۰۴۱
تهران خیابان انقلاب تقاطع بیج شمیرون بلاک ۲۷۸
تهران / دام و طیور
  95/11/1    B192030     656  

فروش جوجه شتر مرغ 1ماه.2ماه و3ماه به نرخ اتحادیه