شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


پست سریع بین المللی و داخلی تی پی جی-بندر عباس

پست-پست بین الملل-پست داخلی

tpg.ir
۰۷۶۳۲۲۴۸۷۲۱
بندرعباس:بلوار سید جمال اسدآبادی،چهارراه فاطمیه جنب شیرینی سرای شیرینکده
بندرعباس / حمل و نقل - سفر
  95/12/15    B192381     84  

خدمات پست سریع بین المللی ( صادرات ،واردات ، گمرک و ترخیص ) و داخلی ( سراسر ایران )
با شرکت حمل و نقل سریع بین المللی و داخلی تی پی جی
با بیش از 72 دفتر فعال در سراسر ایران