دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


آموزشگاه گل نرگس گلبهار مشهد

فنی و حرفه ای

۰۹۳۷۵۸۵۰۸۳۵
گلبهار بلوار پرند کمال الملک ۲ اول ترنج
مشهد / آموزش فرهنگی - هنری
  96/4/20    B193118     829  

با مجوز از فنی و حرفه ای آموزش در رشته های صنایع پوشاک- دوختهای سنتی- هنر فرش- خدمات آموزشی- ایمنی بهداشت
09171393703