شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


تسلیمی، جواد

آهن : ساختمانی و صنعتی - فروش

۳۳۹۰۸۱۱۰٫ ۳۳۹۱۷۱۶۹
۳۳۹۳۸۱۶۳
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - پاساژ آهن - ط. دوم - پ. ۳۹
تهران / مصالح ساختمانی
  89/4/6    B21108     1131  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…