شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


اخوان، دكتر شهرام

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۸۸۷۲۷۶۳۵٫ ۸۸۷۱۹۰۷۷
تهران - تهران - خ. ولی عصر - جنب شهیدبهشتی - ك. عبادی - پ. ۳ - ط. چهارم - واحد ۱۳
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B31553     1058