سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018


حدائق، دكتر فرشاد

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۲۲۲۵۶۷۶۹
تهران - تهران - بولوار میرداماد - م. محسنی - خ. فرناز - ك. ۴ - پ. ۶
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B31886     1988  

09906797434