سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


شیخستانی، دكتر بابك

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۲۲۸۶۰۴۵۴٫ ۲۲۸۶۸۰۹۷
تهران - تهران - سیدخندان - شمال شرقی پل - بین شریعتی و بیمارستان رسالت - ساختمان شماره ۱۰
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B32305     1161