سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018


شیخیه گل زردی، دكتر محمدرضا

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۲۲۵۱۶۷۴۳
تهران - تهران - بزرگراه رسالت - ۴۵متری - بین ۱۶متری اول و چهار مجیدیه - ش. ۲۳۸
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B32306     1193