پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ / Thursday, 20 September, 2018


شیخیه گل زردی، دكتر محمدرضا

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۲۲۵۱۶۷۴۳
تهران - تهران - بزرگراه رسالت - ۴۵متری - بین ۱۶متری اول و چهار مجیدیه - ش. ۲۳۸
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B32306     1202