دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 20 August, 2018


صدری، دكتر محمد

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۸۸۹۵۵۰۳۷٫ ۸۸۹۵۹۵۵۹
تهران - تهران - خ. فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ش. ۹ - واحد ۷
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B32347     1188