شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


علی پور، دكتر حبیب

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۷۷۸۶۶۴۰۵
تهران - تهران - تهرانپارس - خ. حجربن عدی - نبش خیابان ۱۸۴ غربی - ساختمان پزشكان ۱۸۴ - ط. اول
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B32490     1164  

09171393703