پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ / Thursday, 18 October, 2018


فرزانه، دكتر رضا

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی

۲۲۲۲۴۰۶۸
تهران - تهران - خ. شریعتی - بولوار میرداماد - م. محسنی - خ. وزیری پور - خ. كاووسی - پ. ۵
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B32560     2190