چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 September, 2018


افتخار، دكتر زهرا

پزشك : جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

۸۸۸۹۲۰۴۳٫ ۸۸۹۰۰۰۰۲
تهران - تهران - خ. كریمخان زند - خ. استادنجات الهی - بیمارستان میرزا كوچك خان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B33276     1730