چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


دادخواه، دكتر فرحناز

پزشك : جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

۸۸۳۰۷۰۴۳٫ ۸۸۳۰۸۴۳۲
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - تقاطع خیابان كوه نور - برج پزشكان كوه نور - ط. چهارم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B33664     2991