پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


زنوزی، دكتر فتانه

پزشك : جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

۵۵۶۳۸۵۵۸٫ ۵۵۶۳۴۹۴۹٫ ۵~۵۵۶۰۶۰۳۴
۵۵۶۰۸۰۱۲
تهران - تهران - خ. مولوی - ایستگاه باغ فردوس - نبش خیابان مادر - بیمارستان شهیداكبرآبادی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B33806     2155