دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


صانعی فر، دكتر فرانك

پزشك : جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

۳۸۵۶۱٫ ۳۳۸۵۶۳۷۴٫ ۳۳۸۵۶۳۵۲
۳۳۳۳۶۳۱۶
تهران - تهران - خ. پیروزی - سه راه سلیمانیه - جنب مخابرات - بیمارستان فجر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B34009     2085