چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018


صدیق پور، دكتر نرجس

پزشك : جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

۲۲۶۰۰۰۰۲
تهران - تهران - خ. شریعتی - خ. خاقانی - نبش خیابان عطاری مقدم - بیمارستان جواهری
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B34020     4787