دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


عصری، دكتر فاطمه

پزشك : جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

۹~۸۸۷۹۷۷۵۱
تهران - تهران - م. ونك - خ. ولی عصر - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الابنیاء
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B34143     1331