دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 23 July, 2018


عدالت

تراشكاری فلزات

۷۷۹۱۲۰۶۷
تهران - تهران - نارمك - خ. سمنگان - نبش خیابان رحیمی - پ. ۲۷۳
تهران / فلزات
  89/4/6    B46759     916