دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


جلالی، دكتر علیرضا

پزشك : جراح عمومی

۲۱~۸۸۰۶۲۲۱۴٫ ۸۸۰۶۲۲۰۰٫ ۱۰~۸۸۰۶۲۳۰۴
تهران - تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B47404     2980  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…