پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


حكیمیان، دكتر ضیاء

پزشك : جراح عمومی

۸۸۷۳۱۵۵۳
تهران - تهران - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به بهشتی - پ. ۱۸۳ - ط. سوم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B47476     1067