پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


خالق نژاد طبری، دكتر احمد

پزشك : جراح عمومی

۲۲۰۰۹۰۷۱
تهران - تهران - خ. شریعتی - نرسیده به دوراهی قلهك - بیمارستان ایرانمهر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B47498     1310