جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018


صراف زاده، دكتر عباس

پزشك : جراح عمومی

۷۷۳۴۳۹۸۹
تهران - تهران - خاك سفید - خ. امین - ك. اكبری - پ. ۷ - درمانگاه بهمنش
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B47800     1520