یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


صراف زاده، دكتر عباس

پزشك : جراح عمومی

۷۷۳۴۳۹۸۹
تهران - تهران - خاك سفید - خ. امین - ك. اكبری - پ. ۷ - درمانگاه بهمنش
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B47800     1522  

ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…