دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


طالب پور، دكتر محمد

پزشك : جراح عمومی

۹~۶۶۷۰۱۰۴۱
تهران - تهران - خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - بیمارستان سینا
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B47804     1889