یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 21 October, 2018


قدوسی، دكتر ایرج

پزشك : جراح عمومی

۲۲۲۲۵۱۵۰
تهران - تهران - بولوار میرداماد - جنب اداره دارایی - جنب رازان جنوبی - ساختمان ۱۰۶ - واحد ۹ - ط. دوم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B47932     1698