دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


مهرزاد، دكتر منصور

پزشك : جراح عمومی

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دكتر چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B48101     1316  

e-color.ir
33547493-09121540974